Properties

Văn phòng cho thuê

TSA Office - Quận Phú Nhuận
TSA Office - Quận Tân Bình
TSA Office - Quận 1
TSA Office - Quận Phú Nhuận

Khách sạn

Khách sạn 3 sao - Quận 3
Khách sạn 3 sao - Quận 7

Căn hộ dịch vụ

Căn hộ dịch vụ - Q.Bình Thạnh
Căn hộ dịch vụ - Quận 1
Căn hộ dịch vụ - Quận 2
Căn hộ dịch vụ - Quận Phú Nhuận